Информационна кампания на тема: “Ден за борба с наркоманиите”

На 16.11.2023 г. от 14:00 часа в СУ ” Св. Св. Кирил и Методий” гр. Смядово се проведе информационна кампания на тема: ” Ден за борба с наркоманиите”.

Кампанията се организира от екипа на Комплекс за интегрирани услуги по проект BGLD-3.002-0004 „Въвеждане на интегрирани мерки в подкрепа на уязвимите групи в общините Смядово, Ветрино и Болярово“.

По темата говори Петър Димов- психолог и експерт с дългогодишен опит. Беше представен кратък филм предоставен от МВР- гр. Шумен.

На всички участници бяха предоставени специално изготвени брошури.

Благодарим на всички участници, които присъстваха на кампанията!

ДРУГИ НОВИНИ

Резултатите от проект „Въвеждане на интегрирани мерки в подкрепа науязвимите групи в общините Смядово, Ветрино и Болярово“ бяхапредставени на пресконференция в Община Смядово

На 15.03.2024 г. в Музеен комплекс, гр. Смядово беше проведено информационно
събитие (пресконференция) за представяне на постигнатите резултати по проект BGLD-
3.002-0004 „Въвеждане на интегрирани мерки в подкрепа на уязвимите групи в
общините Смядово, Ветрино и Болярово“

Read More