Информационна кампания на тема: „ Ден за профилактика на диабета“

На 11.09.2023 г. от 11:00 часа се проведе информационна кампания на тема: „ ДЕН ЗА ПРОФИЛАКТИКА НА ДИАБЕТА“ в Комплекс за интегрирани услуги гр. Смядово.
По темата говореха служители от РЗИ гр. Шумен: Людмила Андреева -главен инспектор ПБПЗ и Мариана Добрева- главен експерт ПБПЗ. Проследи се кръвната захар, чрез взимане на кръвна проба от мед. сестра към Комплекс за интегрирани услуги гр. Смядово.
Кампанията е по проект „Въвеждане на интегрирани мерки в подкрепа на уязвимите групи в общините Смядово, Ветрино и Болярово“, финансиран по процедура „Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите“ на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“ чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021.

ДРУГИ НОВИНИ

Резултатите от проект „Въвеждане на интегрирани мерки в подкрепа науязвимите групи в общините Смядово, Ветрино и Болярово“ бяхапредставени на пресконференция в Община Смядово

На 15.03.2024 г. в Музеен комплекс, гр. Смядово беше проведено информационно
събитие (пресконференция) за представяне на постигнатите резултати по проект BGLD-
3.002-0004 „Въвеждане на интегрирани мерки в подкрепа на уязвимите групи в
общините Смядово, Ветрино и Болярово“

Read More