Подготовката на информационни материали на тема “Домашно насилие- не бъди жертва, а поеми контрола на живота си!”

Потребителите, съвместно с Кирушка Панайотова-трудотерапевт към Комплекс за интегрирани услуги гр. Смядово взеха участие в подготовката на информационни материали, които бяха раздадени на присъстващите на кампанията на тема: ” Домашно насилие- не бъди жертва, а поеми контрола на живота си!”, организирана от екипа на Комплекс за интегрирани услуги гр. Смядово.

ДРУГИ НОВИНИ

Резултатите от проект „Въвеждане на интегрирани мерки в подкрепа науязвимите групи в общините Смядово, Ветрино и Болярово“ бяхапредставени на пресконференция в Община Смядово

На 15.03.2024 г. в Музеен комплекс, гр. Смядово беше проведено информационно
събитие (пресконференция) за представяне на постигнатите резултати по проект BGLD-
3.002-0004 „Въвеждане на интегрирани мерки в подкрепа на уязвимите групи в
общините Смядово, Ветрино и Болярово“

Read More