Покана за груповите правни консултации и приемни за граждани по юридически въпроси в селата Янково, Риш и Веселиново, община Смядово

Заповядайте на групови правни консултации на следните теми:
„Конституционни и граждански права и задължения. Права и задължения на гражданите по нормативни документи на местно ниво.“
„Гражданско образование. Обществени и административни услуги и отговорни институции“
„Незаконно строителство. Как да живеем в законни жилища? Снабдяване с нотариален акт.“

Консултациите ще се проведат по следния график:
27 март (сряда) 13.00 часа – в залата на кметството с. Янково
28 март (четвъртък) 10.00 часа – в ритуалната зала, с. Риш
28 март (четвъртък) 13.00 часа – в залата на първия етаж на кметството във Веселиново
29 март (петък) 12.00 часа – в музейния комплекс, гр. Смядово

ОЧАКВАМЕ ВИ!