Практическо запознаване на учениците от СУ “Св. Св. Кирил и Методий” гр. Смядово с професиите: ” Полицай”, ” Пожарникар” и ” Военнослужещ”

На 16.08.2023 г. и 17.08.2023 г. кариерният консултант към Комплекс за интегрирани услуги гр. Смядово, организира двудневно практическо запознаване на учениците от СУ “Св. Св. Кирил и Методий” гр. Смядово с професиите: ” Полицай”, ” Пожарникар” и ” Военнослужещ”, с цел кариерно ориентиране и избор на правилна професия.

ДРУГИ НОВИНИ

Резултатите от проект „Въвеждане на интегрирани мерки в подкрепа науязвимите групи в общините Смядово, Ветрино и Болярово“ бяхапредставени на пресконференция в Община Смядово

На 15.03.2024 г. в Музеен комплекс, гр. Смядово беше проведено информационно
събитие (пресконференция) за представяне на постигнатите резултати по проект BGLD-
3.002-0004 „Въвеждане на интегрирани мерки в подкрепа на уязвимите групи в
общините Смядово, Ветрино и Болярово“

Read More