Проведе се групова консултация

На 16.11.2023 г. от 12:00 часа в Комплекс за интегрирани услуги- гр. Смядово се проведе групова консултация на тема “Възможностите за профилактика чрез имунизация по Национална програма за първична профилактика на рака на маточната шийка 2021- 2024 г.”

По темата говореха служители на РЗИ- гр. Шумен: Людмила Андреева- гл. инспектор ПБПЗ и д-р Росица Стефанова.

Дейността е по проект „Въвеждане на интегрирани мерки в подкрепа на уязвимите групи в общините Смядово, Ветрино и Болярово“, финансиран по процедура „Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите“ на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“ чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021.

ДРУГИ НОВИНИ

Резултатите от проект „Въвеждане на интегрирани мерки в подкрепа науязвимите групи в общините Смядово, Ветрино и Болярово“ бяхапредставени на пресконференция в Община Смядово

На 15.03.2024 г. в Музеен комплекс, гр. Смядово беше проведено информационно
събитие (пресконференция) за представяне на постигнатите резултати по проект BGLD-
3.002-0004 „Въвеждане на интегрирани мерки в подкрепа на уязвимите групи в
общините Смядово, Ветрино и Болярово“

Read More