Проведе се информационен семинар

На 16.11.2023 г. от 16:00 часа в Комплекс за интегрирани услуги- гр. Смядово се проведе Информационен семинар за преодоляване на негативните стереотипи с ученици от V и VI клас от СУ Св. Св. Кирил и Методий гр. Смядово.


Организатор на събитието беше СНЦ Здраве, култура, самочувствие, интегрирано устойчиво развитие.


Целта на семинара беше извършване промяна в стереотипите на междуличностни отношения в класа, сплотяване на групата, формиране на умения за самоизразяване и себеразкриване, създаване на условия за осъзнаване необходимостта от толерантност в общуването, преодоляване на негативни предубеждения и предразсъдъци, повишаване на общата култура и образованост по темата.

Също така да се мотивират участниците към осъзнаване и разбиране на необходимостта от промяна на използваните от тях модели на общуване и разрешаване на конфликти. Чрез различни ролеви игри да се даде възможност на учащите се да почувстват какво означава „да бъдеш различен”, да осъзнаят ценността на многообразието от човешки характери и култури. Да се формират умения в учениците за разбиране чувствата на другите и способности за изразяване на собствените си преживявания. Да се усвоят нови толерантни модели на
общуване, разбирания и оценки за „различните други”, чрез промяна и преработка на наличните стереотипи, предубеждения и предразсъдъци.

Поздрав към децата отправиха вокална група Маргаритки с ръководител Димитричка Димова.

ДРУГИ НОВИНИ

Резултатите от проект „Въвеждане на интегрирани мерки в подкрепа науязвимите групи в общините Смядово, Ветрино и Болярово“ бяхапредставени на пресконференция в Община Смядово

На 15.03.2024 г. в Музеен комплекс, гр. Смядово беше проведено информационно
събитие (пресконференция) за представяне на постигнатите резултати по проект BGLD-
3.002-0004 „Въвеждане на интегрирани мерки в подкрепа на уязвимите групи в
общините Смядово, Ветрино и Болярово“

Read More