Подготовката на информационни материали на тема “Домашно насилие- не бъди жертва, а поеми контрола на живота си!”

Потребителите, съвместно с Кирушка Панайотова-трудотерапевт към Комплекс за интегрирани услуги гр. Смядово взеха участие в подготовката на информационни материали.