Проведе се групова консултация

На 16.11.2023 г. от 12:00 часа в Комплекс за интегрирани услуги- гр. Смядово се проведе групова консултация на тема “Възможностите за профилактика чрез имунизация по Национална програма за първична профилактика на рака на маточната шийка 2021- 2024 г.”

Проведе се информационен семинар

На 16.11.2023 г. от 16:00 часа в Комплекс за интегрирани услуги- гр. Смядово се проведе
Информационен семинар за преодоляване на негативните стереотипи с ученици от V и VI клас
от СУ " Св. Св. Кирил и Методий" гр. Смядово.