Резултатите от проект „Въвеждане на интегрирани мерки в подкрепа науязвимите групи в общините Смядово, Ветрино и Болярово“ бяхапредставени на пресконференция в Община Смядово

На 15.03.2024 г. в Музеен комплекс, гр. Смядово беше проведено информационно
събитие (пресконференция) за представяне на постигнатите резултати по проект BGLD-
3.002-0004 „Въвеждане на интегрирани мерки в подкрепа на уязвимите групи в
общините Смядово, Ветрино и Болярово“

Община Ветрино организира информационно събитие/

Екипът на проекта от Община Ветрино организира информационно събитие/
пресконференция по Проект BGLD-3.002-0004 „Въвеждане на интегрирани мерки в
подкрепа на уязвимите групи в общините Смядово, Ветрино и Болярово“.

Проведе се групова консултация

На 16.11.2023 г. от 12:00 часа в Комплекс за интегрирани услуги- гр. Смядово се проведе групова консултация на тема “Възможностите за профилактика чрез имунизация по Национална програма за първична профилактика на рака на маточната шийка 2021- 2024 г.”

Проведе се информационен семинар

На 16.11.2023 г. от 16:00 часа в Комплекс за интегрирани услуги- гр. Смядово се проведе
Информационен семинар за преодоляване на негативните стереотипи с ученици от V и VI клас
от СУ " Св. Св. Кирил и Методий" гр. Смядово.

Информационна кампания натема: ” Как да избера подходяща професия за мен”

Днес, 03.10.2023 г. в Комплекс за интегрирани услуги се проведе информационна кампания на
тема: Как да избера подходяща професия за мен", на която присъстваха представители от ШУ
Епископ Константин Преславски: проф. д-р Чавдар Сотиров, проф. д-р Теодора Симеонова,
гл. ас. д-р Камен Андонов, гл. ас. д-р Ралица Янева, гл. ас. д-р Хасан Хасанов и ас. инж. Веселина
Коджейкова.

Практическо запознаване на учениците от СУ “Св. Св. Кирил и Методий” гр. Смядово с професиите: ” Полицай”, ” Пожарникар” и ” Военнослужещ”

На 16.08.2023 г. и 17.08.2023 г. кариерният консултант към Комплекс за интегрирани услуги гр. Смядово, организира двудневно практическо запознаване на учениците от СУ “Св. Св. Кирил и Методий”

Подготовката на информационни материали на тема “Домашно насилие- не бъди жертва, а поеми контрола на живота си!”

Потребителите, съвместно с Кирушка Панайотова-трудотерапевт към Комплекс за интегрирани услуги гр. Смядово взеха участие в подготовката на информационни материали.