ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Община Смядово http://www.smyadovo.bg/
Община Ветрино https://www.vetrino.bg/
Община Болярово https://bolyarovo.bg/ 
Сдружение Център за междуетнически диалог и толерантност “Амалипе” https://amalipe.bg/ 
Сдружение “Здраве, култура, самочувствие, интегрирано устойчиво развитие” https://www.facebook.com/SNCZKSIUR/
НОРВЕЖКО-БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКА КАМАРА Norwegian-Bulgarian Chamber in Norway | NBBG
 
ПРОГРАМА “МЕСТНО РАЗВИТИЕ, НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И ПОДОБРЕНО ВКЛЮЧВАНЕ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ”
 
 
Финансов механизъм на европейското икономическо пространство/Норвежки финансов механизъм – https://www.eeagrants.bg/