Политика за по верителност

А. ВЪВЕДЕНИЕ

Поверителността на уебсайта ни е много важна за нас и сме ангажирани да я пазим. Тази полица обяснява какво ще направим с личните ви данни.

Настоящата Политика за сигурност и защита на личните данни (за краткост “Политика”) обхваща въпросите, свързани с личните данни на физически лица, събирани и обработвани от община Смядово, посредством сайтаhttps://smiadovovetrinoboliarovo.com/ (наричани за краткост “Сайт”, “Уебсайт”, “Интернет страница”),  по електронен път (електронна поща), телефон или посредством други начини, при които физическо лице (за краткост “Субект”) доброволно предоставя своите данни. Сайтът се администратира от служители на община Смядово. При обработването на лични данни администраторът на лични данни спазва всички приложими към дейността му нормативни актове по защита на личните данни, включително, но не само Регламент (ЕС) 2016/679 („Регламент“) и Закона за защита на личните данни, защото за нас сигурността на личните данни на физическите лица (запитващи лица, клиенти, доставчици, служители, други) е от първостепенно значение. Можете да се свържете с нас или чрез Сайта или по друг начин.

Политиката съдържа информация за физическите лица, които предоставят свои лични данни или данни на трети лица. Документът описва детайлно кой обработва данните (администратор на лични данни), чии данни обработва администраторът (категории субекти на лични данни), какви данни на физически лица се обработват, по какъв начин администраторът събира, обработва, използва и защитава тези данни и какви права имат по повод обработката субектите на лични данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 – Общ регламент относно защитата на данните (познат като Общ регламент или GDPR). Всяко лице, което е предоставило по някакъв повод данни, следва да се запознае с настоящата Политика за сигурност и защита на лични данни.

Никоя трета страна не може да има достъп до личните данни, без предварително същото да е сключило споразумение за поверителност на данните, което налага на третата страна задължения, не по-малко обременяващи от тези, които са поети от общината, и което дава право на същото да извършва проверки на спазването на наложените със споразумението задължения.

Тази политика се прилага и за всички служители на фирмата, както и за външни доставчици на продукти и услуги, с които то има сключени договори. Всяко нарушение на Общия регламент ще бъде разглеждано като нарушение на трудовата дисциплина, респ. като неизпълнение на договори с партньори, а в случай че има предположение за извършено престъпление, въпросът ще се предостави за разглеждане в максимално кратък срок на съответните държавни органи.

За посетителите на Сайта, които не изпращат запитвания чрез формата за контакт, а единствено разглеждат интернет страницата ни, се прилага приетата и публикувана в Сайта Политика за бисквитките. Следва да имате предвид също, че настоящата Политика за сигурност не се прилага за юридически лица (търговски дружества  и юридически лица с нестопанска цел).

Б. СЪБИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Следните видове лична информация може да бъдат събирани, съхранявани и използвани:

 • информация за компютъра ви, включваща вашия IP адрес, географско местоположение, тип и версия на браузъра ви и операционна система;
 • информация за посещенията ви и употребата на този уебсайт, включително референтния източник, продължителност на посещение, гледания на страници и уебсайт навигация;
 • информация като имейл адреса ви, която въвеждате, когато се регистрирате в нашия уебсайт;
 • информация, която въвеждате, когато създавате профил в нашия уебсайт – например името ви, профилна снимка, пол, рождена дата, семеен статус, интереси и хобита, образование и заетост;
 • информация като името ви и имейл адреса ви, които сте въвели, за да настроите абонаменти към нашите имейли и/или бюлетини;
 • информация, която въвеждате, докато използвате услугите на нашия уебсайт;
 • информация, генерирана докато използвате нашия уебсайт, включително кога, колко често и при какви обстоятелства го използвате;
 • информация, свързана с всичко, което закупувате, услугите, които използвате или трансакции, които правите чрез нашия уебсайт, които съдържат вашето име, адрес, телефонен номер, имейл адрес и данни на кредитната карта;
 • информация, която публикувате в нашия уебсайт, с намерението да се публикува в интернет, която включва потребителското ви име, профилна снимка и съдържанието на публикациите ви;
 • информация, съдържаща се във всяка комуникация с нас, изпратена ни чрез имейл или чрез уебсайта ни, включително съдържанието на комуникацията и метаданните;
 • всяка друга лична информация, която ни изпращате.

Преди да ни споделите личните си данни, трябва да получим съгласието ви за това разкритие и за обработката на тази лична информация в съответствие с тази полица

В. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Лична информация, подадена до нас чрез уебсайта ни, ще бъде използвана за целите, уточнени в тази полица или в съответните страници на уебсайта. Може да използваме личната ви информация за:

 • администриране на нашите уебсайт и бизнес;
 • персонализиране на уебсайта ни за вас;
 • активиране на употребата ви на услуги, налични в уебсайта ни;
 • да ви изпращаме артикули, закупени чрез уебсайта ни;
 • доставяне на услуги, закупени чрез уебсайта ни;
 • да ви изпращаме заявления, фактури и напомняния за плащане и събиране на плащания от вас;
 • да ви изпращаме немаркетингови рекламни комуникации;
 • да ви изпращаме имейл известия, които конкретно сте заявили;
 • да ви изпращаме нашия имейл бюлетин, ако сте го заявили (можете да ни информирате по всяко време, ако вече не желаете да получавате бюлетин);
 • да ви изпращаме маркетингови комуникации, свързани с нашия бизнес или бизнесите на внимателно подбрани трети лица, които смятаме, че биха представлявали интерес за вас, чрез публикация или, ако конкретно сте се съгласили с това, чрез имейл или подобен канал (можете да ни информирате по всяко време, ако вече не желаете да получавате маркетингови комуникации);
 • осигуряване на статистическа информация за потребителите ни на трети лица (но тези трети лица няма да могат да идентифицират отделните потребители от тази информация);
 • справяне със запитвания и оплаквания, направени от или за вас, които са свързани с уебсайта ни;
 • предпазване на уебсайта ни и предотвратяване на измама;
 • потвърждение на съгласие с нашите правила и условия, ръководени от употребата на уебсайта ни (включително показването на лични съобщения, изпратени чрез услугата на сайта ни за лични съобщения)
 • други цели.

Ако предоставите лична информация за публикуване в уебсайта ни, ние ще публикуваме и в противен случай ще използваме тази информация в съответствие с разрешението, което ни давате.

Личните ви настройки могат да се използват за ограничаване на публикуването на вашата информация в уебсайта ни и могат да бъдат регулирани с помощта на управлението на сайта ни.

Ние няма да предоставим личната ви информация на трети лица за техния или нечий друг директен маркетинг без вашето изрично съгласие.

В зависимост от причината, наложила обработката на лични данни, видът на тези данни може да бъде различен. Предоставените в Сайта функционалности не са предназначени за съхранение и обработване на специални категории данни по смисъла на чл. 9 и чл. 10 от Регламента (вж,  чл.9 и чл. 10 – от Регламента тук). Ние изискваме единствено такива лични данни, които са ни необходими за предоставяне на дейността/услугата, изискана от дружеството. В хода на използване на сайта https://smiadovovetrinoboliarovo.com/ от физически лица, служителите могат да обработят и други данни, които не съдържат лични данни, но се касаят до субекта, като например неговия IP адрес, данни за активността му в сайта и др. подобни.

В зависимост от конкретното действие, ние събираме следните данни:

 • вашите имена;
 • адрес;
 • електронен адрес;
 • телефон за контакт.

В случай че предоставяте Ваши лични данни,  посредством Viber, Skype, фейсбук или друга платформа/социална мрежа, Ви информираме, че тези платформи/уебсайтове/социални мрежи имат свои собствени правила за поверителност и че не приемаме никаква отговорност за тези правила, доколкото обработката от тяхна страна не може да се контролира от нас. В тази връзка Ви препоръчваме да проверите тези правила преди да ни изпратите личните си данни посредством тези уебсайтове/приложения/платформи.

Ако оставите публикация или коментар на сайта IP адресът ви ще бъде запазен. Това е за безопасността на оператора на уебсайта. Отделно от това, поради факта, че изпращането на коментари, запитвания и други съобщения до сайта, фейсбук страницата/групата или администраторите им, представлява изпращане на електронно изявление, съгласно Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (“ЗЕДЕУУ”) ОСА има задължение да поддържа логове на факта на изпращане на изявлението за срок от 1 година. Логът съдържа датата на изявлението, име и имейл адрес на подателя, ако такива са въведени.

Ако ни предоставите лична информация за някой друг, трябва да го направите само с оторизацията на това лице. Трябва да го информирате как събираме, използваме, разкриваме и съхраняваме личната информация в съответствие с настоящата Политика за сигурност на личните данни на физическите лица.

При свързване на вашия профил в сайта с профила Ви във Facebook или Google или с други услуги на трети страни (към настоящия момент тази функционалност не е налична), ние получаваме и информацията от тези профили (например приятели или контакти). Информацията, която получаваме от тези услуги, зависи от настройките и от декларациите за поверителност, така че всяко лице следва да провери какви са те.

В хода на изпълнение на нашата дейност:

В хода на изпълнение на нашата дейност ние можем да получим редица лични данни, касаещи както Вас, така и трети лица. Ето защо, не е изключено при изпълнение на услугите си, да се наложи да обработим и лични данни, в това число:

 • чувствителни лични данни – това са такива данни, които разкриват расов или етнически произход; политически, религиозни или философски убеждения; членство в синдикални организации; генетични и биометрични данни; данни за здравословното състояние, както и данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация; банкови сметки и банкови транзакции, данни от интимния живот и т.н.;
 • други данни, в т.ч. лични – данни за имуществено състояние, семейно положение, трудов стаж, финансово положение, съдебни и извънсъдебни претенции от и срещу Вас, данни за образувани от и срещу Вас дела, данни на и за контрагенти и т.н.;
 • лични данни за лица под и над 16-годишна възраст;

Г. ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Може да оповестим личните ви данни на всеки от нашите служители, застрахователи, професионални съветници, агенти, доставчици или подизпълнители, както е необходимо за целите, изложени в тази полица.

Може да оповестим личната ви информация:

 • до степента, в която сме длъжни да го направим по закон;
 •  за да установим, упражним или защитим нашите права (включително осигуряване на информация на други лица за целите на предотвратяване на измама и намаляване на кредитен риск);
 • на купувача (или вероятния купувач) за всеки бизнес или актив, който ние продаваме (или възнамеряваме да продадем);

Освен в случаите, посочени в тази полица, ние няма да предоставим личната ви информация на трети лица.

Д. МЕЖДУНАРОДНИ ТРАНСФЕРИ НА ДАННИ

Информацията, която сме събрали, може да бъде съхранявана, обработена и прехвърляна между всяка една от държавите, с които работим, за да можем да използваме съответната информация в съответствие с тази полица.

Информацията, която сме събрали, може да бъде прехвърлена на следните държави, които нямат права за защита на данните, подобни на тези, които са в сила в Европейската Икономическа Зона: Съединените Американски Щати, Русия, Япония, Китай и Индия.

Личната информация, която публикувате или предоставяте в публикации в нашия уебсайт, може да бъде достъпна чрез интернет по целия свят. Ние не можем да предотвратим употребата или злоупотребата на подобна информация от други.

Вие изрично се съгласявате с трансферите на лични данни, описани в този раздел Д.

Е. ЗАПАЗВАНЕ НА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Този раздел Е излага нашите политики и процедури за запаметяване на данни, които са разработени да подпомагат да гарантираме, че се съобразяваме с правните си задължения за запаметяване и изтриване на лична информация.

Личната информация, която обработваме за каквато и да е цел или цели, няма да бъде съхранявана за по-дълъг период от нужния за съответната цел или цели.

Без предразсъдъци към част Е-2 обикновено изтриваме лични данни, спадащи към категориите, изложени отдолу, във времето или датата, изложена отдолу:

Лични данни ще бъдат изтрити до 12 месеца след предоставянето им

Въпреки другите разпоредби в Секция Е ще запаметим документи (включително електронни документи), съдържащи лични данни:

 • до степента, в която законът изисква от нас;
 • ако вярваме, че документите може да са свързани с вероятни съдебни производства;
 • за да установим, упражним или защитим нашите права (включително осигуряване на информация на други лица с цел предотвратяване на измама или намаляване на кредитен риск).

Ж. ЗАЩИТА НА ЛИЧНАТА ВИ ИНФОРМАЦИЯ

Ще предприемем разумни технически и организационни мерки за предотвратяване на загуба, злоупотреба или промяна на личната ви информация.

Ще съхраняваме цялата лична информация, която осигурявате на нашите сигурни (защитени от парола и защитна стена) сървъри.

Вие потвърждавате, че предаването на информация по интернет само по себе си е несигурно, и ние не можем да гарантираме сигурността на данни, изпратени по интернет.

Вие сте отговорни за конфиденциалното съхранение на паролата, която използвате за достъп до нашия сайт – ние няма да ви попитаме за вашата парола (освен когато се вписвате в уебсайта ни).

З. ИЗМЕНЕНИЯ

От време на време може да актуализираме тази полица, като публикуваме нова версия в нашия уебсайт. Трябва да проверявате тази страница, за да се уверите, че разбирате всички промени на полицата. Може да ви известим за промените в тази полица, като ви изпратим имейл или чрез личната система за съобщения на уебсайта ни.

И. ВАШИТЕ ПРАВА

Можете да ни инструктирате да ви осигурим всяка лична информация, която сме запаметили за вас – осигуряването на подобна информация ще бъде предмет на следните:

Можем да удържим лична информация, която сте поискали, до степента, позволена от закона.

По всяко време можете да ни инструктирате да не обработваме личната ви информация за маркетингови цели.

На практика или изрично ще се съгласите предварително за това да използваме личната ви информация за маркетингови цели, или ние ще ви осигурим възможност да се откажете от това да използваме личната ви информация за маркетингови цели.

Й. УБЕСАЙТОВЕ НА ТРЕТИ ЛИЦА

Нашият уебсайт включва хипервръзки към уебсайтове на трети страни и подробности за тях. Ние нямаме контрол и не сме отговорни за политиките за поверителност и практиките на трети страни.

К. АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Молим да ни уведомите, ако личната ви информация, която съхраняваме, има нужда да бъде поправена или актуализирана.

Л. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Отговорно лице по защита на данните е ____

Адрес за кореспонденция: ____