НОВИНИ

Резултатите от проект „Въвеждане на интегрирани мерки в подкрепа науязвимите групи в общините Смядово, Ветрино и Болярово“ бяхапредставени на пресконференция в Община Смядово

На 15.03.2024 г. в Музеен комплекс, гр. Смядово беше проведено информационно
събитие (пресконференция) за представяне на постигнатите резултати по проект BGLD-
3.002-0004 „Въвеждане на интегрирани мерки в подкрепа на уязвимите групи в
общините Смядово, Ветрино и Болярово“

Прочетете повече »

Покана за груповите правни консултации и приемни за граждани по юридически въпроси в селата Янково, Риш и Веселиново, община Смядово

Присъединете се към нашите групови правни консултации, където ще разгледаме някои от най-важните теми за гражданите.

Прочетете повече »

Предстоящи събития

ПРЕССЪОБЩЕНИЯ

ПРОЕКТЪТ В МЕДИИТЕ